Politica de confidentialitate

ATEZET SYSTEMS protejează datele tale personale în acord cu noua legislaţie în domeniu

Pentru că faci parte din comunitatea ATEZET SYSTEMS, vrem să te anunţăm că am actualizat Politica de Confidenţialitate și Protecţia Datelor Personale. De asemenea, am rafinat și îmbunătăţit politicile și practicile noastre pentru a asigura securitatea și confidenţialitatea datelor personale pe care ni le-ai pus la dispoziţie.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţie prin care o persoană poate fi identificată: de exemplu, nume, prenume, CNP (sau alte numere de identificare), adresă (sau alte date de localizare), nume utilizat online (sau alt identificator online), sau orice alte elemente ce identifică o anumită persoană pentru că sunt proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

”Prelucrarea” datelor personale este un termen foarte general pentru orice operaţiune
efectuată asupra oricăror date cu caracter personal (sau seturi de date) (cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate), de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

CARE SUNT PERSOANELE FIZICE ALE CĂROR DATE LE PRELUCRĂM

ATEZET SYSTEMS SRL, cu sediul în Str. Răscoala 1907 Nr.15,sect 2, Bucureşti, Cod fiscal : RO 23747022, Nr. de inregistrare : J40/7066/2008, prelucrează date cu caracter personal ale următoarelor persoane fizice vizate: clientii ATEZET SYSTEMS, potentiali clienti, colaboratori / parteneri și reprezentanţi persoane fizice.

DE CE PRELUCREAZĂ ATEZET SYSTEMS  DATE CU CARACTER PERSONAL

În principal, ATEZET SYSTEMS prelucrează date cu caracter personal în scopul
îndeplinirii obligaţiilor legale, îmbunătăţirea în permanenţă a serviciilor oferite,
desfășurarea relaţiei comerciale cu clienţii săi, administrarea conturilor online,
garantarea siguranţei securităţii și sănătăţii, contactarea pentru a-ţi face cunoscute
serviciile de care poţi beneficia (marketing), realizarea drepturilor tale în cadrul
ofertelor sau promoţiilor comerciale.

CUI DEZVĂLUIE ATEZET SYSTEMS DATELE CU CARACTER PERSONAL

Regula generală este că ATEZET SYSTEMS NU dezvăluie datele tale cu caracter
personal. Cu toate acestea, pentru îndeplinirea contractului încheiat cu tine sau în
baza acordului tău de a primi comunicări de marketing sau pentru alte interese
legitime sau obligaţii legale, ATEZET SYSTEMS dezvăluie date cu caracter personal către terţe
persoane sau entităţi care sprijină ATEZET SYSTEMS în desfășurarea activităţii
(precum: Furnizori de IT inclusiv aplicatii economice, instrumente online, bănci,
furnizori de servicii de hosting și colaboratori marketing) precum și către autorităţi.

CARE SUNT DREPTURILE TALE

❖  Dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare
efectuate de către ATEZET SYSTEMS;

❖  Dreptul de acces la date – dreptul de a obţine confirmarea din partea ATEZET SYSTEMS  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

❖  Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine rectificarea datelor inexacte, precum și
completarea datelor incomplete;

❖  Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obţine, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, ștergea datelor cu caracter personal;

❖  Dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine, în măsura în care sunt
îndeplinite condiţiile legale, restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal
existente.
❖  Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal
într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit,
precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către ATEZET SYSTEMS
către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
lege.
❖  Dreptul la opoziţie – dreptul de a te opune prelucrării în orice moment din motive
întemeiate și legitime, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale.
❖  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate, inclusiv crearea
de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

❖  Dreptul de a te adresa Justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – în măsura în care consideraţi necesar,
aveţi dreptul de a depune o plângere direct pe site-ul autorităţii
www.dataprotection.ro.

Te încurajăm să parcurgi în întregime Politica de Confidenţialitate și Protecţia Datelor Personale care, conform noii legislaţii, a intrat în vigoare începând cu 25 mai 2018. Avem încredere că modificările te vor ajuta să înţelegi mai bine modalitatea de prelucrarea a datelor cu caracter personal.